Subsidieformulier Vorming

Identificatie van de deelnemer
Vorming

(Waar werd de cursus gevolgd)

(voorbeeld: animator, hoofdanimator, ...)

Volgende documenten worden ter verificatie voorgelegd:

  • Attest, brevet of getuigschrift van de gevolgde cursus
  • Betalingsbewijs van de gevolgde cursus