Heeft u een goed camerasysteem?

De hedendaagse camerasystemen zijn in staat om even goede beelden te geven als uw HD televisie thuis. Van belang is echter hoe de camera’s zijn opgehangen, welk doel ze dienen en of ze goed zijn ingesteld. Een camera die enkel dient om mensen te observeren, kan een flink gebied bekijken maar personen of objecten kunnen niet in detail worden herkend. Hiervoor zijn meerdere camera’s nodig die elk op een kleiner gebied focussen of moet er met de camera’s worden bewogen en ingezoomd. In dat geval moeten ze door iemand aangestuurd worden, hetgeen niet altijd gewenst is. Kortom, per camera dient het verwachtingspatroon te worden vastgesteld: observeren, herkennen of identificeren, met de daaraan verbonden voor- en nadelen van dien.

Daarnaast zijn ook praktische zaken zoals plaats, hoogte en verlichting van belang. Dit zijn factoren die een grote invloed hebben op de kwaliteit van de beelden. Bij camera’s die buiten , zowel overdag als ’s nachts en in weer en wind gebruikt worden, zullen hogere eisen aan de projectering gesteld worden dan voor camera’s die binnen in een constant verlichte omgeving worden ingezet.

Bij veel handelaars staat het systeem gewoon ingesteld op ‘waarnemen’ en kunnen opgenomen beelden niet gebruikt worden voor opsporing.

 

 

bron: VEBON