Miet Gobert

Contactgegevens
Alfred Verweeplein 1
8300 Knokke-Heist
België
+32 50 630 100
+32 50 630 159

Functie(s)

BestuurFunctie
SchepencollegeAlgemeen directeur
GemeenteraadAlgemeen directeur
OCMW raadAlgemeen directeur
Info

1. De gemeentesecretaris is de algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie

 • De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten, staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer;
 • De gemeentesecretaris staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
 • De gemeentesecretaris staat in voor de organisatie en de werking van het interne controlesysteem;
 • De gemeentesecretaris organiseert de behandeling van de briefwisseling, meldingen en klachten.

2. De gemeentesecretaris is de strategisch adviseur van het gemeentebestuur

 • De gemeentesecretaris bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd;
 • De gemeentesecretaris woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen en is verantwoordelijk voor de notulering van besluiten;
 • De gemeentesecretaris adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

3. De gemeentesecretaris is de voorzitter en drijvende kracht  van het managementteam

 • De gemeentesecretaris bepaalt de agenda, zit de vergaderingen van het managementteam voor, initieert en superviseert de vastgelegde maatregelen en acties;
 • Het managementteam legt zich toe op de organisatiebrede, professionele ontwikkeling van de gehele gemeentelijke organisatie en overstijgt ‘de belangen’ van de verschillende diensten; 
 • Het managementteam werkt zowel op korte als op halflange en lange termijn;
 • Het managementteam stuurt de ontwikkeling van de organisatie vanuit de filosofie van total quality management of integrale kwaliteitszorg.