Jeugdbeleid

Missie en visie

We vertrekken vanuit het idee dat kinderen en jongeren een gelijkwaardige groep in de samenleving zijn en dat ook zij rechten (en plichten) hebben. Kinderen en jongeren hebben recht op informatie, spel en vrije tijd, onderwijs, vereniging, inspraak en meningsuiting, bescherming, eigen geloofsovertuiging, gezondheidszorg en hulp, arbeid, opvoeding, privacy, gezonde voeding en huisvesting.

 • Recht op spel en vrije tijd:
  Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om zich op een leuke en ontspannende manier bezig te houden. Ze hebben recht op voldoende vrije tijd en rust. De overheid heeft de opdracht om kinderen en jongeren een uitgebreid aanbod te bieden qua vrijetijdsactiviteiten en te zorgen voor voldoende ruimte om zich te ontspannen.
 • Recht op vereniging:
  Kinderen en jongeren hebben het recht om met leeftijdsgenoten een vereniging of een clubje op te richten of er lid van te worden. Dus moeten ze met vrienden of vriendinnen kunnen samenkomen, vergaderen en plannen maken. Maar die vereniging mag de rechten van anderen niet schenden.
 • Recht op informatie:
  Kinderen en jongeren hebben het recht om hun rechten te kennen. Ze hebben ook recht op allerhande informatie die voor hen belangrijk kan zijn. Zo hebben ze ook het recht te weten wat er in de gemeente gebeurt en welke plannen de gemeente maakt.
 • Recht op meningsuiting:
  Kinderen en jongeren zijn jonge burgers en ze hebben het recht om – net zoals volwassenen – aan de samenleving deel te nemen. Ze hebben het recht om hun mening te geven over dingen die voor hen belangrijk zijn en moeten dus hun stem kunnen laten horen als ze dat wensen. Ze moeten daarbij ook de kans krijgen een mening te vormen. Daarvoor hebben kinderen voldoende en begrijpelijke informatie nodig. Volwassenen moeten in hun beslissingen rekening houden met de mening van kinderen en jongeren en deze niet zomaar naast zich neerleggen.

 

De Jeugddienst werkt hierin zoveel mogelijk aanvullend. Indien een particuliere organisatie het initiatief neemt, ondersteunen we waar mogelijk. Enkel indien er geen initiatief genomen wordt, zullen we dat als jeugddienst zelf doen. Samenwerking met andere diensten is een must.

Uiteraard moeten ook de andere rechten gerealiseerd worden. Dat is de taak van andere diensten en organisaties die actief zijn in andere beleidssectoren. De praktijk wijst echter uit dat het belang van de doelgroep kinderen en jongeren in deze sectoren niet altijd op de voorgrond staat.

De Jeugddienst wil dan ook zoveel mogelijk trachten de belangen van kinderen en jongeren te bewaken, door tekorten te signaleren en andere diensten te adviseren en aan te moedigen tot actie.